Профит: ЛИДЕР проектот е одлична можност за светско образование во земјата

Views: 9

Category: EDUCATION

Сергеј Зафировски, еден од минатогодишните учесници на ЛИДЕР проектот, зборува за целокупното искуство и можноста да се биде дел од светски призната образовна програма во земјата. Потенцира дека предавачите на ЛИДЕР проектот се вистинска реткост и дека од нив навистина може да се научи како еден претприемач реално да се однесува во бизнисот, според високо поставени светски стандарди.

 
13-Apr-2019
Partners
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..